வியாழன், 20 பிப்ரவரி, 2020

அரசியலமைப்புச் சட்ட நாள் கொண்டாட்டம் - சட்ட விழிப்புணர்வு @ பெண்கள் பாதுகாப்பு

அரசியலமைப்புச் சட்ட நாள் கொண்டாட்டம் - சட்ட விழிப்புணர்வு @ பெண்கள் பாதுகாப்பு

சிறப்பு அழைப்பாளர்கள்:
திரு.சம்பத், வழக்கறிஞர்,
திரு.பெரியசாமி, வழக்கறிஞர்

விழா ஏற்பாடு:
 சமூக அறிவியல் மன்றம்
பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் (சமூக அறிவியல்)
திரு.து.கரிகாலன்,  திருமதி. செ.ஷாலினி
நிகழ்வு நாள்: 20/02/2020 வியாழக்கிழமை