செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2015

காலத்தை வென்ற கலாம்

                                           
                                         காலத்தை வென்ற கலாம் -  இதய அஞ்சலி
       நீண்ட நாள் முழுவதும் கணத்திற்குக் கணம், நேர்மையாய் துணிவாய், உண்மையாய் , உழைக்கிறவன் கரங்களே அழகிய கரங்கள்!
                                     -- அப்துல் கலாம் கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக